Liên hệ

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu PENCA

Địa chỉ nhà máy: Đường N3-1, Lô C4 KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

+84 24 66839690

info@penca.vn